تماس با ما
کارخانه:
زنجان-کیلومتر 20 جاده تهران(جاده ترانزیت)
تلفن:02432462288 الی 9
فکس: 02432462290
کد پستی: 4516134869

دفتر تدارکات:
تهران-خیابان سعدی جنوبی-شماره 236-طبقه اول
تلفن : 33994615-33921461-33923871-33935829
فکس:33915052
کدپستی:1144716316

ایمیل : Info@samanoil.com