اشتراک گذاری انواع روغن موتور

علاوه بر روغن موتور مصنوعی ، سه نوع رایج دیگر روغن موتور نیز وجود دارد:

روغن ترکیبی ترکیبی مصنوعی: در این نوع روغن از مخلوط روغن‌های پایه مصنوعی و معمولی استفاده می‌شود تا مقاومت بالاتری در برابر اکسیداسیون و عملکرد بهتر در دماهای پایین ایجاد کند.

روغن موتور با مسافت پیموده شده: روغن موتور با مسافت پیموده شده بسیار کم به کاهش سوختن روغن و جلوگیری از نشت روغن در موتورهای قدیمی کمک می کند. این روغن برای وسایل نقلیه مدل های جدیدتر یا اواخر با بیش از 75000 مایل طراحی شده است.

روغن موتور معمولی: در آخر ، روغن موتور معمولی در انواع گریدهای گرانروی و سطح کیفیت ارائه می شود. این شامل مشخصات اولیه API است که توسط سازنده موتور شما توصیه می شود ، اما عملکرد اضافه شده در روغن موتورهای مصنوعی را ندارد.