بهترین زمان برای تعویض روغن

کارخانه تولیدى، صادراتى سامان شیمى در سال 1371 در زمینى به مساحت 110.000 متر مربع در منطقه اى صنعتى در نزدیکى شهر زنجان با مشارکت تنى چند از آگاهان به این صنعت تولیدى افتتاح گردید.

    در حال حاضر اپراتوری برای پاسخگویی وجود ندارد