تماس با‌ما

کارخانه

کارخانه: زنجان . کیلومتر ۲۰ جاده تهران (جاده ترانزیت) 

تلفن: ۳۲۴۶۲۲۸۸-۰۲۴ الى ۹

فکس: ۳۲۴۶۲۲۹۰-۰۲۴

کدپستى: ۴۵۱۶۱۳۴۸۶۹

دفتر تدارکات

تهران. خیابان بهشتی . بعد از اندیشه. پلاک ٨٠ . طبقه ٣ . واحد ١٠

تلفن: ٨۶٠٢١٣٣٩ - ٨٨۴۵۵٩٣۶ - ٨٨۴۵۶٠٩٨

کدپستى: ١۵۶٩٧۵۴١٣۵