کنترل کیفیت

انواع روغن صنعتی و روغن موتور خوب کمک شایانی یه کارکرد درست موتور می‌کنند. علاوه بر این موجب افزایش عمر مفید موتور میشوند.

پالایشگاه سامان شیمی این موضوع را بخوبی درک نموده است و با تجهیز واحد کنترل کیفیت سامان شیمی به دستگاه‌های بروز آزمایشگاهی و دادن اختیارات لازم برای کنترل کیفی مواد اولیه، تولیدات و کارکرد بخش‌های مختلف پالایشگاه به این واحد، روغن‌هایی با کیفیت را برای مصرف‌های گوناگون به بازار عرضه می‌نماید.

از جمله اقدامات واحد کنترل کیفیت در فرایند کار پالایشگاه سامان شیمی عبارتند از:

طرح­های کنترل به صورت مکتوب و طبقه بندی شده در واحد کنترل کیفیت موجود هستند و هر ماده ورودی بعد از نمونه برداری و تست، اگر مطابق با طرح‌­های کنترل باشد تائید می‌شود. در غیر این صورت مواد ورودی مرجوع می‌گردد.