مایع ترمز

Project Description

مایع ترمز دات 3 و دات 4 کاوه

 

مخصوص انواع خودروهای سبک، اتومبیل های مدرن، اتوبوس، مینی بوس، و کامیون تولید شده مطابق استانداردهای جهانی نظیر SAEJ1703F,FMVSS.116 استاندارد ملی ایران شماره 363 تولید شده است نقطه جوش برای DOT-3 حداقل 235 درجه سانتیگراد و برای DOT-4 حداقل 250 درجه سانتیگراد میباشد.

خواص فیزیکی

واحد

مایع ترمز

DOT-3

مایع ترمز

DOT-4

شماره استاندارد ایران

         گرانروی درC˚ 100

Cst

حداقل 5/1

حداقل 5/1

340

نقطه اشتعال

°C

گزارش شود

گزارش شود

198

PH

………………….

5/11-7

5/11-7

363

دانسیته در  C˚ 15

g/cm3

03/1

03/1

197

خوردگی

 

قلع

فولاد

آلمینیوم

چدن

برنج

مس

 

 

Mg/cm2

Mg/cm2

Mg/cm2

Mg/cm2

Mg/cm2

Mg/cm2

 

 

 

 

حداکثر 2/0

حداکثر 2/0

حداکثر1/0

حداکثر2/0

حداکثر4/0

حداکثر4/0

 

 

حداکثر 2/0

حداکثر 2/0

حداکثر1/0

حداکثر2/0

حداکثر4/0

حداکثر4/0

 

 

 

 

 

 

363

 

 

 

 

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 363 تولید شده است.